Kajian Kepuasan Pelanggan 2017 (Awam)


Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri dari semasa ke semasa berusaha untuk mengukur tahap kepuasan pelanggan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan. Kerjasama anda dalam memberi cadangan serta maklum balas terhadap kajian ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.