A. MENGURUS PEMBAYARAN ELAUN BIASISWA KERAJAAN NEGERI SABAH


 

Tuan/Puan,

Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas daripada pelanggan tajaan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah (BKNS) sebagai langkah awal Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah dalam mengumpulkan data primer. Usaha ini adalah untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan secara berterusan kepada pelanggan. Borang ini hendaklah dilengkapkan oleh semua pelajar tajaan Biasiswa Kerajaan Negeri Sabah dan lengkap diisi sebelum atau pada 31 Ogos 2012. Semua maklumat adalah dirahsiakan.

ARAHAN:

Sila berikan penilaian anda dengan menanda pilihan jawapan yang disediakan. Pelanggan dikehendaki menanda SATU pilihan jawapan sahaja dan nyatakan sekiranya terdapat penerangan di ruangan Lain-lain (Nyatakan).


Mengandungi JumlahSoalan dalam soalselidik ini